Püünsi Kool

Välisõhu temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

Väljavõte Püünsi Kooli kodukorrast.

Välisõhu temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest tulenevat nn tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/ (tuulekülma).

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:

- 1. – 6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 külmakraadi;
- 7. – 9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 külmakraadi;
- mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.