Püünsi Kool

Ajalugu

september 2021- avati kooli spordiväljak

juuni 2021- avati kooli korvpalliväljak

18. juuni 2021- kooli lõpetab 23. lend

18. juuni 2020- kooli lõpetab 22. lend

19. juuni 2019- kooli lõpetab 21. lend

november 2018- valmib kooli juurdeehitus nelja  klassiruumiga, raamatukoguga ja noortekeskusega

november 2018- tähistame kooli 25. sünnipäeva

21. juuni 2018 -kooli lõpetab 20. lend

17. juuni 2017- kooli lõpetab 19. lend

17. juuni 2016- kooli lõpetab 18. lend

19. juuni 2015- kooli lõpetab 17. lend

15. juuni 2014- kooli lõpetab 16. lend

5. – 9. november 2013 – tähistame kooli 20. sünnipäeva

15. juuni 2013 – kooli lõpetab 15. lend

16. juuni 2012 – kooli lõpetab 14. lend

18. juuni 2011 – kooli lõpetab 13. lend

18. juuni 2010 – kooli lõpetab 12. lend

18. juuni 2009 – kooli lõpetab 11. lend

6. – 8. november 2008 – tähistame kooli 15. sünnipäeva

1. september 2008 – koolile liidetakse taas juurde lasteaed, ametlikuks nimeks saab Püünsi Kool.

18. juuni 2008 – kooli lõpetab 10. lend

19. juuni 2007 – kooli lõpetab 9. lend

16. juuni 2006 – kooli lõpetab 8. lend

17. juuni 2005 – kooli lõpetab 7. lend

19. juuni 2004 – kooli lõpetab 6. lend

3. – 7. november 2003 – Püünsi kooli 168 õpilast, õpetajad, lapsevanemad ja külalised tähistavad kooli 10. aastapäeva

19. juuni 2003 – kooli lõpetab 5. lend

16. juuni 2002 – kooli lõpetab 4. lend

17. juuni 2001 – kooli lõpetab 3. lend

23. veebruar 2001 – Vabariigi 83. aastapäeva aktusel peab kõne ja vestleb õpilastega regionaalminister.

1. jaanuar 2001 – lähevad lasteaiarühmad MA “Piilupesa” alluvusse ja kooli ametlikuks nimeks jääb Püünsi Põhikool.

18. juuni 2000 – kooli lõpetab 2. lend

1. – 15. märts 2000 – teostas Harju Maavalitsuse Haridus- ja kultuuriosakonna haridustalitus riikliku järelvalve, mille tulemusena anti Püünsi Põhikoolile haridusministri käskkirjaga nr 431, 19.12.2000 koolitusluba.

1. september 2000 – kooli külastab Eesti Vabariigi president Lennart Meri

18. juuni 1999 – kooli lõpetab Püünsi Põhikooli 1. lend 9 õpilasega

30. oktoober 1998 – Püünsi kooli 167 õpilast, õpetajad, lapsevanemad ja külalised tähistavad kooli 5. aastapäeva.

28. veebruar 1994 – kooli ruumides alustab pühapäevaste jumalateenistuste pidamist EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudus.

14. oktoober 1993 – alustab tööd 32 lapsega lasteaed, mis praegu tegutseb võimla kõrvalhoones. Kooli ametlikuks nimeks saab Püünsi Põhikool-lasteaed.

1. september 1993 – avatakse Püünsi Põhikool. Kooli õnnistab Tallinna Jaani koguduse õpetaja, sümboolse lindi lõikab lahti sotsiaalminister. 1993/1994. õppeaastal alustab kool liitklassidega (1.-2. ja 3.-4.), kus õpib kokku 36 õpilast.