Püünsi Kool

eKool

Info ja küsimuste korral palume pöörduda Kaili Kattai poole – kaili.kattai@pyynsi.edu.ee.

E-kooli saate siseneda leheküljelt www.ekool.eu.

Pole enne e-kooli kasutanud? Juhised liitumiseks leiate siit.

E-koolis kasutatavad hinded

 • (1 ) – nõrk
 • (2 ) – puudulik
 • (3 ) – rahuldav
 • (3-) – rahuldav miinusega
 • (4 ) – hea
 • (4-) – hea miinusega
 • (5 ) – väga hea
 • (5-) – väga hea miinusega
 • ( x ) – tegemata töö.

Kui õpilane ei ole veerandi või poolaasta lõpuks nõutavaid töid sooritanud, arvestatakse märget “x” nagu hinnet “1″, mis tähistab nõutavate teadmiste ja oskuste puudumist. 1. klassis hindeid ei panda.

Hoolsuse ja käitumise hinded

 • (E) – eeskujulik
 • (H) – hea
 • (R) – rahuldav
 • (MR) – mitterahuldav

Puudumised ja hilinemised

 • (-) – hilinemine (põhjuseta hilinemine)
 • (y) – põhjendatud hilinemine (põhjusega hilinemine)
 • (H) – puudumine haiguse tõttu (põhjusega puudumine)
 • (K) – puudumine kodustel põhjustel (põhjusega puudumine)
 • (v) – vabastus kehalisest kasvatusest (põhjusega puudumine)
 • (o) – õpilasüritus (põhjusega puudumine)
 • (p) – põhjuseta puudumine (põhjuseta puudumine)