Püünsi Kool

Eksamid

2020/2021. õppeaasta põhikooli ühtsete lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

Õppeaine Kirjalik/suuline Kuupäev
eesti keel kirjalik 28. mai
matemaatika kirjalik 03. juuni
bioloogia kirjalik 09. juuni
keemia kirjalik 09. juuni
füüsika kirjalik 09. juuni
geograafia kirjalik 09. juuni
ajalugu kirjalik 09. juuni
ühiskonnaõpetus kirjalik 09. juuni
inglise keel võõrkeelena kirjalik/suuline 09. juuni
vene keel võõrkeelena kirjalik/suuline 09. juuni

Nõuanded eksamiperioodiks

Kuidas eksamiteks õppida
Kuidas tulla toime eksamiärevusega