Püünsi Kool

Eksamid

2018/2019. õppeaasta põhikooli ühtlustatud küsimuste ja ülesannetega lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 

Õppeaine Kirjalik/suuline Kuupäev
eesti keel kirjalik 3.juuni
matemaatika kirjalik 10.juuni
bioloogia kirjalik 13.juuni
keemia kirjalik 13.juuni
füüsika kirjalik 13.juuni
geograafia kirjalik 13.juuni
ajalugu kirjalik 13.juuni
ühiskonnaõpetus kirjalik 13.juuni
inglise keel võõrkeelena kirjalik/suuline 13.juuni
vene keel võõrkeelena kirjalik/suuline 13.juuni

Nõuanded eksamiperioodiks

Kuidas eksamiteks õppida
Kuidas tulla toime eksamiärevusega