Püünsi Kool

I kooliaste (1. – 3. klass)

Eesti keel

* 1. klass

* 2. klass

* 3. klass

Matemaatika

* 1. klass

* 2. klass

* 3. klass

Loodusõpetus

* 1. klass

* 2. klass

* 3. klass

Inimeseõpetus

* 2. klass

* 3. klass

Muusika

* 1. klass

* 2. klass

* 3. klass

Kunsti- ja tööõpetus

* 1. klass

* 2. klass

* 3. klass

Kehaline kasvatus

* 1. klass

* 2. klass

* 3. klass

Arvutiõpetus

* 3. klass

Inglise keel

* 2. klass

* 3. klass