Püünsi Kool

II kooliaste (4. – 6.kl)

Eesti keel
* 4. klass
* 5. klass
* 6. klass

Kirjandus
* 5. klass
* 6. klass

Inglise keel (A-võõrkeel)

* 4. klass
* 5. klass
* 6. klass

Vene keel (B-võõrkeel)
* 5. klass
* 6. klass

Matemaatika
* 4. klass
* 5. klass
* 6. klass

Loodusõpetus
* 4. klass
* 5. klass
* 6. klass

Inimeseõpetus
* 5. klass
* 6. klass

Ühiskonnaõpetus

* 6. klass

Ajalugu
* 5. klass
* 6. klass

Muusika
* 4. klass
* 5. klass
* 6. klass

Kunstiõpetus
* 4. klass
* 5. klass
* 6. klass

Käsitöö- ja kodundus

* 4. klass
* 5. klass
* 6. klass

Tehnoloogiaõpetus

* 4. klass
* 5. klass
* 6. klass

Kehaline kasvatus
* 4. klass
* 5. klass
* 6. klass

Arvutiõpetus
* 5. klass