Püünsi Kool

III kooliaste (7.-9.kl)

Eesti keel
* 7. klass
* 8. klass
* 9. klass

Kirjandus
* 7. klass
* 8. klass
* 9. klass

Inglise keel (A-võõrkeel)
* 7. klass
* 8. klass
* 9. klass

Vene keel (B-võõrkeel)
* 7. klass
* 8. klass
* 9. klass

Matemaatika
* 7. klass
* 8. klass
* 9. klass

Loodusõpetus
* 7. klass

Bioloogia
* 7. klass
* 8. klass
* 9. klass

Geograafia
* 7. klass
* 8. klass
* 9. klass

Keemia
* 8. klass
* 9. klass

Füüsika
* 8. klass
* 9. klass

Inimeseõpetus
* 7. klass

Ühiskonnaõpetus
* 8. klass
* 9. klass

Ajalugu
* 7. klass
* 8. klass
* 9. klass

Muusika
* 7. klass
* 8. klass
* 9. klass

Kunstiõpetus

* 7. klass
* 8. klass

 

Joonestamine

* 9. klass
Käsitöö- ja kodundus
* 7. klass
* 8. klass
* 9. klass

Tehnoloogiaõpetus
* 7. klass
* 8. klass
* 9. klass

Kehaline kasvatus
* 7. klass
* 8. klass
* 9. klass

Majandus- ja karjääriõpetus

* 8. klass

Hispaania keel

* 7. klass