Püünsi Kool

Olümpiaadid

Olümpiaadid ja õpilasvõistlused 2020

 

 

Märts

6. märtsil toimus Harjumaa piirkondlik matemaatikaolümpiaad, kus Illimar Luukas Õim (6. kl) saavutas 5.-6. koha ja Hedvig Marie Harjo (5.a kl) 6.-8. koha. Tublisti esindas kooli ka Ristjan Koppel (4.a kl).

Juhendajad on Kristi Tops ja Kaili Kattai.

 

Veebruar

 

15. veebruaril toimus Harjumaa piirkondlik muusikaolümpiaad, kus meie kooli 7. a klassi õpilased saavutasid järgmised tulemused:

Helin Tuulas 3. koht, Greth Vohu 4. koht ja Pamela Kaskpeit 5. koha.

Juhendaja õpetaja Meryt Pastak.

 

12. veebruaril toimus teadmiskeskuse Collegium Eruditionis poolt korraldatud Viimsi valla 3. klasside matemaatikavõistlus “Nuputaja”. Meie kooli õpilased Gerda Liisa Matson (3.a kl) ja Gregor Kährik (3.a kl) saavutasid 4. koha, Theodor Vaher (3.b kl) 8. koha, Kristjan Kase (3.b kl) 9. koha, Karl Martin Adamson (3.a kl) 10. koha ja Elise Volkov (3.b kl) 11. koha.

Juhendajad Urve Karner ja Laura Valdma.

 

11. veebruaril toimus Harjumaa piirkondlik geograafiaolümpiaad, kus Lenna-Lee Raspel (7.a kl) saavutas seitsmendate klasside arvestuses 9. koha. Meie kooli esindasid hästi ka Anette Anger (7.a kl) ja Henri Ääremaa (9.a kl).

Juhendaja on Hele Pomerants.

 

8. veebruaril toimus Harjumaa kunstiolümpiaad, kus Maria Kulikova (7.b  kl) saavutas 9. koha.

Juhendaja õpetaja Mari-Ann Mardo.

 

8. veebruaril toimus Harjumaa ajaloo-olümpiaad, kus seitsmendate klasside arvestuses saavutas Hele-Riin Hunt 1. koha ja Lisette Aljas 6. koha. Kuuendikke osales 53 ja Iris Kessler saavutas 11. koha. Hästi esinesid veel: Anett Leuska, Troy Rocco Menning ja Johann Patrick Pääsuke.

Juhendaja õpetaja Maarja-Liis Roone.

 

6. veebruaril toimus Harjumaa 3. klasside õpioskuste olümpiaad, kus kooli võistkond koosseisus Richard Harjo, Liise Laanes ja Karl Markus Käerdi saavutas 41 võistkonna seas 2. koha.

Juhendajad õp Urve Karner ja Laura Valdma.

 

5. veebruaril toimus Harjumaa matemaatikaolümpiaad, kus meie kooli õpilane Hele-Riin Hunt (7. kl) saavutas 1.- 2. koha.

Kooli esindasid tublisti veel Lenna Lee Raspel (7. kl), Kenneth Didvig (8. kl) ning Henri Ääremaa (9. kl).

Juhendajad õpetajad Kaili Kattai ja Monika Heinmaa.

 

1. veebruaril toimus Harjumaa bioloogiaolümpiaad, kus Brita Melinde Ploom (8. b kl) saavutas 7. koha. Meie kooli esindasid veel 8. b klassist Kadri Allas ja Maria Rohumaa.

Juhendaja Eve Kukk.

 

Jaanuar

14. jaanuaril 2020 toimus Harjumaa koolide 8. klasside geograafia teemapäev, kus meie Püünsi Kooli tiim

koosseisus Grete Pihlak, Carmen-Kätrin Laan ja Hedvig Kaing saavutasid 3. koha.

Õpilaste juhendaja on Hele Pomerants.

 

18. jaanuaril toimus Harjumaa koolide füüsika olümpiaad, kus Grete Pihlak saavutas 8. klasside seas 3. koha, Risto Roosioks  jagas 10.-11. kohta.

Heade tulemustega tulid olümpiaadilt tagasi veel: Siim Kristjan Terras, Aksel Tamm ja Henri Ääremaa.

Õpilaste juhendaja on Egle Hollman.

 

24. jaanuaril 2020 toimus Harjumaa koolide emakeeleolümpiaad, kus

Grete Pihlak  saavutas 8. klasside arvestuses 4.-5. koha ja
Grete Vaarik  7. klasside õpilastest 11. koha.

Heade tulemustega tulid olümpiaadilt tagasi veel: Lenna-Lee Raspel, Maria Rohumaa ja
Nele Lisette Hera.

Õpilaste juhendaja on Taimi Russ.

 

25. jaanuaril 2020 toimus Harjumaa koolide keemia olümpiaad, kus Grete Pihlak  saavutas 8. klasside arvestuses 14. koha

Õpilase juhendaja on Eve Kukk.

 

30.01.2020 toimus toimus Harjumaa koolide 1.-2. klassidele “Nuputamist nupukaile”,

kus meie kooli tiim kooseisus: Madis Krabi, Katariina Oks, Marcus Maarend,  Tristan Olek ja Sarah Helena Hermlin, esinesid väga edukalt.

Õpilaste juhendajad on Kaisa Klamus, Liis Leuska, Karin Gross.

 

31.01.2020 toimus Harjumaa koolide matemaatika olümpiaad “Nuputa”, meie kooli 5.-6. klasside tiim kooseisus: Hedvig Marie Harjo, Kertu-Liis Ojandu, Iris Kessler ja Berk Jordan Maalman saavutasid 1. koha.

Õpilaste juhendajad on Kaili Kattai ja Monika Heinmaa.
Suur tänu osalejatele ja juhendajale!

 

Olümpiaadid ja õpilasvõistlused 2018/2019

*12.jaanuaril viidi läbi 8.kl elektrooniline inglise keele viktoriin.  Edukalt esinesid

Romek Roolaht, Risto Roosioks ja Silver Targem.

Juhendaja õpetaja Marianne Vainola.

 

*26.jaanuaril osales hästi Harjumaa keemiaolümpiaadil 8.kl õpilane Risto Roosioks.

Juhendaja õpetaja Eve Kukk.

 

*31.jaanuaril toimus Harjumaa matemaatikavõistlus Nuputa. Väga hästi esinesid meie kooli õpilased.

5.-6.klasside võistkonda kuulusid  Iris Kessler ja Illimar Õim 5.klassist ning  Aksel Erik Küla ja

Rome Martti Daum 6.klassist.

7.klasside võistkonnas osalesid Brita Melinde Ploom, Markus Rannaste ja Martin Kask.

Juhendajad õp Kaili Kattai ja Monika Heinmaa.

 

*31.jaanuaril toimus Harjumaa emakeeleolümpiaad. 8.kl õpilane Nele Lisette Hera saavutas 6.koha

ning 7.kl õpilane Grete Pihlak sai  8.koha.

Tublid olid ka 7.klassist Emily Uibo, 9.klassist  Kelly Johannes ja Hanna Kirsipuu.

Juhendaja õpetaja Taimi Russ.

 

*2. veebruaril toimus Harjumaa bioloogiaolümpiaad, kus esindasid meie kooli kaks 9.klassi õpilast.

Hanna Kirsipuu sai II koha ja Liisa Õim 10.koha.

Juhendaja õpetaja Eve Kukk.

 

*7.veebruaril toimus Harjumaa 3.klasside õpioskuste võistlus, kus meie kooli  võistkond koosseisus

Mirjam Tõnisalu ja Ristjan Koppel 3a ning  Anna Eliise Käerdi 3b saavutasid IV koha.

Juhendajad õp Kristi Tops ja Tiiu Siimon.

 

 

 

* 6.veebruaril toimus Harjumaa matemaatikaolümpiaad, kus meie kooli esindasid edukalt

Laura Leandra Suban ja Kenneth Didvig 7.klassist ning  Liisa Õim, Mattias Kasela ja Kait Contra Tähe

9.klassist.

Juhendajad õpetajad Kaili Kattai ja Monika Heinmaa.

 

 

*7.veebruari toimus Harjumaa 3.klasside õpioskuste olümpiaad, kus kooli võistkond koosseisus Mirjam Tõnisalu,

Anna Eliise Käerdi ja Ristjan Koppel saavutas 41 võistkonna seas IV koha.

Juhendajad õp Kristi Tops ja Tiiu Siimon.

 

 

*8.veebruaril toimus elektrooniline ühiskonnaõpetuse olümpiaad, kus saavutasid häid tulemusi  9.klassi õpilased

Kelly Johannes ja Hanna Kirsipuu.

Juhendaja õp Maarja-Liis Roone.

 

 

*13.veebruaril toimus Viimsi valla 3.klasside matemaatikavõistlus Nuputaja. Tublid olid Ristjan Koppel,

Anna Eliise Käerdi, Mirjam Tõnisalu, Rico Marcus Piirsalu, Mariette Talvik ja Kertu Saar.

Juhendajad õp Kristi Tops ja Tiiu Siimon.

 

 

*8.märtsil toimus Harjumaa matemaatikaolümpiaad 4.-6.kl õpilastele, milles osales 6 meie Püünsi kooli õpilast.

Väga hästi esines Hedvig Marie Harjo 4A klassist, kes saavutas 64 õpilase hulgast IV koha ning 5.klassi õpilased

Iris Kessler ja Berk Jordan Maalman, kes saavutasid vastavalt 8. ja 10. koha.

Tublid olid ka 4.klassist  Kaspar Kase  ja 6.klassist Lenna-Lee Raspel ja Hele-Riin Hunt.

Juhendajad õp Liis Leuska,  Kaili Kattai ja Monika Heinmaa.

 

*5. märtsil toimus vabariiklik eesti keele olümpiaad, kus edukalt osales 8. klassi õpilane Nele Lisette Hera.

Juhendaja õpetaja Taimi Russ.

 

*29.märtsil toimus Harjumaa kirjandusviktoriin 4.klassi õpilastele, kus võidukas võistkonnas oli ka meie

kooli õpilane Hedvig Marie Harjo 4A klassist.

Tubli oli ka 4b klassist Emma Elisabeth Toom.

Juhendajad õp Liis Leuska ja Kaisa Kalmus.

 

 

*10.aprillil toimus Harjumaa elektrooniline  inimeseõpetuse olümpiaad, kus saavutasid I koha Iris Kessler ja

Berk Jordan Maalman 5.klassist,  II – III koha Joonas Lember 7B klassist, 4.koha Nele Lisette Hera  8.klassist

Tublid olid 6.kl   Lenna-Lee Raspel  ja Grete Vaarik,  7.kl Grete Pihlak   ja  ning 8.kl ja Claudia Matt.

Juhendaja õp Kristel Suurorg

 

8.mail osaleti  vabariiklikul inimeseõpetuse olümpiaadil, kus Berk Jordan Maalman 5.klassist saavutas 8.koha. Tubli oli ka Iris Kessler.

Juhendaja õp Kristel Suurorg

 

 

 

 

 

 

 

 

Olümpiaadid ja õpilasvõistlused 2017/2018

*12. detsembril toimus vabariiklik  inglise keele online olümpiaad 9.klassi õpilastele.

Tublid olid  meie õpilased Lisse Muhk, Mia Oja, Hanna-Therese Toiger, Martin Kärdi, Joosep Lember ja Matthias Kalevi Paluteder.

Juhendaja õpetaja Marianne Vainola

 

* 20.jaanuaril toimus Harjumaa  füüsikaolümpiaad.

Hästi esinesid   meie õpilased Lisse Muhk ja Mia Oja  9.klassist.

Juhendaja õpetaja Liivia Enneveer

 

* 27.jaanuaril toimus Harjumaa  keemiaolümpiaad.

Tublid olid  meie õpilased Liisa Õim 8.klassist ja Lisse Muhk  9.klassist.

Juhendaja õpetaja Geidi Mitt

 

*3.veebruaril toimus Harjumaa bioloogiaolümpiaad.

Hästi esines 8.klassi õpilane Liisa Õim.  Tublid olid ka ka 8.kl õpilane Hanna Kirsipuu ning 9.kl õpilased Lisse Muhk ja

Hanna-Therese Toiger.

Juhendaja õpetaja Geidi Mitt

 

*7.veebruaril toimus Harjumaa matemaatikaolümpiaad.

Hästi esines 9.klassi õpilane Lisse Muhk. Tublid olid ka 8.kl õpilane Kait Contra Tähe ja 7.kl õpilane Romek Roolaht.

Juhendajad õpetajad Kaili Kattai ja Monika Heinmaa

 

*10.veebruariltoimus Harjumaa ajaloo olümpiaad.

Tubli oli  9.klassi õpilane Mia Oja. Juhendaja õpetaja Maarja-Liis Roone.

 

*14.veebruaril toimus Viimsi valla 3.klasside matemaatikavõistlus „Nuputaja“.

Hästi esines 3a klassi õpilane Hedvig Marie Harjo, kes saavutas 4.-6.koha.

Tublid olid ka Josefine Illend, Cara Mi Tegelmann, Kaspar Kase ja Karl Erik Haljas.

Juhendajad õpetajad Liis Leuska ja Kaisa Kalmus.

 

*6.märtsil  toimus Harjumaa  5.klasside inglise keele võistlus „Spelling Bee“.

Väga hästi esines 5a klassi õpilane Leena-Lee Raspel, kes 52 õpilase seas saavutas  IV koha. Tubli oli ka 5a kl õpilane Matilda Prikk.

Juhendaja õpetaja Laura Valdma.

 

*9.märtsil toimus  4.-6.klasside Harjumaa matemaatikaolümpiaad.

Väga hästi esinesid Grete Vaarik  5b  ja Laura Leandra Suban 6a klassist.

Tublid olid ka  Lenna Lee Raspel 5a  ja Maria Rohumaa 6b klassist.

Juhendajad õpetajad Kaili Kattai ja Monika Heinmaa.

 

 

*19.04 toimus Harjumaa 1.-3.klasside etluskonkurss.

1.klasside  etluskonkursi võitis Henry Uibo 1A klassist. Juhendaja õpetaja Urve Karner

3.klasside etluskonkursil saavutas III koha  Emma Elisabeth Toom  3B klassist. Juhendaja õpetaja Kaisa Kalmus

Tubli oli ka 2A õpilane Maarja Lember. Juhendaja õpetaja Kristi Tops.

Kokku osales 79 õpilast.

 

 

 

 

 

 

 

Olümpiaadid ja õpilasvõistlused 2016/2017

- Harjumaa 6. klasside õpioskuste võistlus toimus 27. septembril Saue Gümnaasiumis. Tublilt esindas meie kooli võistkond, kuhu kuulusid Nele Lisette Hera, Claudia Matt, Romek Roolaht, Risto Roosioks ja Aksel Tamm.

- 5. oktoobril toimus Viimsi valla koolide 4. klasside ettelugemisvõistlus. Meie kooli esindasid tublid ettelugejad Aksel Erik Küla (4. a klass) ja Elisabeth Hitrov (4. b klass). Juhendajateks õpetajad Laura Valdma ja Urve Karner.

- 2. detsembril toimus Harjumaa koolidevaheline keemia- ja füüsikaviktoriin „Välk ja pauk”. Hästi esindas meie kooli neljaliikmeline võistkond koosseisus Linda Ellen Toom, Kätliin Gertrud Vilbo, Laur Lessel ja Lukas Lessel 9. klassist. Juhendajateks õpetajad Eve Kukk ja Liivia Enneveer.

- 30. jaanuaril toimunud Harjumaa emakeeleolümpiaadil osalesid hästi Linda Ellen Toom ja Lukas Lessel  9. klassist ning  Liisa Õim ja Kait Contra Tähe 7. klassist. Juhendaja õpetaja Kristel Veerus.

- Harjumaa matemaatikaolümpiaadil 7. – 9. klassi õpilastele toimus 7. veebruaril, kus 8. klassi õpilane Hanna-Therese Toiger saavutas 5. – 7. koha ja 7. klassi õpilane Liisa Õim 6. koha. Juhendaja õpetaja Kaili Kattai. Hästi esinesid ka Linda Ellen Toom ja Lukas Lessel 9. klassist. Juhendaja õpetaja Monika Heinmaa.

- 15. veebruaril toimus Viimsi koolidevaheline 3. klasside õpilaste matemaatikavõistlus NUPUTAJA. Kokku osales 32 õpilast. Väga edukas oli Berk Jordan Maalmann, kes saavutas 5. – 8. koha. Kiitus!

Hästi esinesid ka Illimar Luukas Õim ja Oliver Saar. Juhendaja õpetaja Karin Gross.

- 16. veebruaril toimus Harjumaa koolidevaheline matemaatikavõistlus NUPUTA. Tublilt esindasid meie kooli  5. – 6. kl  võistkond koosseisus Hedvig Kaing 5. a klassist, Maria Rohumaa 5. b klassist ning Nele Lisette Hera ja Claudia Matt6. klassist ning 7. kl võistkond koosseisus Kelly Johannes, Liisa Õim ja Kait Contra Tähe. Juhendajad õpetajad Kaili Kattai ja Monika Heinmaa.

- Meie kooli algklasside õpilased osalevad väga aktiivselt üleriigilisel matemaatikavõistlusel Matetalgud 2017. Veebruarikuus võitis 3. klass oma õpetaja Karin Grossi juhendamisel nädalaauhinna. Kiitus!

Selgitus: Matetalgud on üleriigiline matemaatikavõistlus algklassidele (1. – 4. klass). Eesmärgiks on tekitada lastes huvi matemaatika vastu ja aidata kaasa digitaalsete õppevahendite kasutamisele. Võistlus toimub 6. veebruarist kuni 7. aprillini. Kokkuvõtteid tehakse iga nädal, kus on võimalik võita nädalaauhindu ja lõpuks peaauhind. Võisteldakse võistkonniti.

- Harjumaa vene keele olümpiaadil saavutas 6. klassi õpilane Claudia Matt 9. koha (kokku osales 55 õpilast). Juhendaja õpetaja Ilana Veltbach.

- Püünsi Kool osales väga edukalt XII noorte laulu- ja tantsupeol. Kooli esindasid tantsupeol 2. klassid, 4. klassid, 5. klassid, 6. klassi tütarlapsed ja 7. klass ning laulupeol mudilaskoor – kokku 106 last! Juhendajateks õpetajad Hele Pomerants ja Meryt Pastak. Üritusega olid kaasatud õpetajad Kaisa Kalmus, Liis Leuska, Inger Kessler, Gea Radik, Laura Valdma, Kristel Suurorg, Urve Karner, Monika Heinmaa, Kristi Tops, Marianne Vainola, Kaili Kattai, Kerli Naruzbek, Jekaterina Tšerepannikova, Tiina Laid. Täname kõiki lapsevanemaid abi eest ja tunnustame kõiki osalejaid!

Olümpiaadid ja õpilasvõistlused 2015/2016

- 22. septembril 2015 toimus Keila Koolis Harjumaa 6. klassideõpioskuste olümpiaad,  milles osalesid Kelly Johannes, Hannah Tuulas, Liisa Õim, Kait Contra Tähe ja Anders Aruoja. Saavutati 29 võistkonna hulgast VII koht. Juhendaja õpetaja Kaili Kattai.

- 24. septembril toimus XVI Kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooks, kus poisid saavutasid põhikoolide arvestuses II koha. Võistkonda kuulusid 7. – 9. klassi noormehed: Mihkel Laanes, Gregori Tartes, Robert Pais, Tony-Markus Nurk, Lukas Lessel, Renar Roolaht, Kristofer Jakobson ja Mattias Tuik.

- 8. oktoobril toimus Harjumaa koolide 4. klasside kirjandusviktoriin, kus esinesid edukalt meie kooli õpilased Grete Pihlak ja Brita Melinde Ploom. Juhendajad õpetaja Ene Valkna ja Kristi Tops.

- 12. oktoobril osalesid 4 õpilast meie koolist Viimsi koolide 4. klasside ettelugemisvõistlusel. Võistluse võitis 4. a klassi õpilane Grete Helena Rool.

- 13. oktoobril  toimus 4. klasside Harjumaa ettelugemisvõistlus. Viimsi valda esindas Grete Helena Rool, kes võitis I koha. Juhendaja õpetaja Ene Valkna.

- 13. novembril toimus Harjumaa koolidevaheline vene keele viktoriin “Kuldvillak” 9. klasside õpilastele. Meie kooli kolmeliikmelises võistkonnas osalesid Emily Kahro, Mihkel Laanes ja Edgar Vunš , kes saavutasid II koha. Juhendaja õpetaja Ilana Veltbach.

- 2. detsembril toimus Harjumaa koolidevaheline keemia-füüsika sõprusviktoriin 8. – 9. klasside õpilastele. Meie kooli neljaliikmelises võistkonnas osalesid Linda Ellen Toom ja Lukas Lessel 8. klassist ning Mikael Tüür ja Raul Eerik Allas 9. klassist. Saavutati 5. koht. Juhendajad õpetajad Eve Kukk ja Liivia Enneveer.

- 2. detsembril toimus Harjumaa inglise keele olümpiaad 8. ja 9. klasside õpilastele, kus saavutas 9. klassi õpilane Otto-Paul Koovit 6. koha. Hästi esinesid ka Kirsika Sild 8. klassist ja Richard Erasmus Liiv 9. klassist.  Juhendaja õpetaja Marianne Vainola.

- 15. jaanuaril toimusid Harjumaa meistrivõistlused sisekergejõustikus. Püünsi Kooli esindas väga edukalt 8. klassi noormees Lukas Lessel, kes saavutas 3oo m jooksus II ja 60 m jooksus III koha. Juhendaja õpetaja Aleksik Taurafeldt.

- 23. jaanuaril toimus Harjumaa keemiaolümpiaad, kus osalesid  hästi 9. klassi õpilased Mikael Tüür ja Richard Erasmus Liiv. Juhendaja õpetaja Eve Kukk.

- 29. jaanuaril toimus Harjumaa eesti keele olümpiaad, kus osales edukalt 8. klassi õpilane Linda Ellen Toom. Juhendaja õpetaja Paavo Kipp.

- 30. jaanuaril toimus Harjumaa matemaatikaolümpiaad 7. – 9. klassi õpilastele, kus  saavutas 9. klassi õpilane Mikael Tüür  8. koha. Hästi esinesid ka Hanna-Therese Toiger 7. klassist ja Linda Ellen Toom 8. klassist. Juhendajad õpetajad Kaili Kattai ja Monika Heinmaa.

- 13. veebruaril toimus Harjumaa ajalooolümpiaad, kus osales edukalt 6. klassi õpilane Hannah Tuulas.

- 17. veebruaril toimus Harjumaa matemaatikavõistlus Nuputa. Meie kooli neljaliikmelises võistkonnas osalesid Nele Lisette Hera ja Henri Ääremaa 5. klassist ning Hannah Tuulas ja Liisa Õim 6. klassist, kes saavutasid II koha. Juhendajad õpetajad  Monika Heinmaa ja Kaili Kattai.

- 17. veebruaril toimus Viimsi koolide 3. klassi õpilastele matemaatikavõistlus “Nuputaja”, milles osalesid ka meie kooli 4 õpilast. Rome Martti Daum 3. B klassist saavutas 6. koha. Juhendaja õpetaja Urve Karner.

- 18. veebruaril toimus Harjumaa Plyboxide võistlus. Meie kooli kaheliikmelise võistkonnana osalesid Brita Melinde Ploom  4. B  ja  Saša Sepper  4. A klassist,  kes  saavutasid  II koha. . Juhendaja huvijuht Gea Radik.

- 29. veebruaril toimus Harjumaa füüsikaolümpiaad, kus osales 9. klassi õpilane Mikael Tüür. Juhendaja õpetaja Liivia Enneveer.

- 4. märtsil  toimus  Harjumaa matemaatikaolümpiaad 4. – 6. klassi õpilastele, kus  saavutas 5. klassi õpilane Nele Lisette Hera  II koha. Hästi esinesid ka 4. klasside õpilased Grete Pihlak ja Maria Rohumaa ning  Hannah Tuulas  6. klassist. Juhendajad õpetajad Kaili Kattai, Monika Heinmaa, Ene Valkna ja Kristi Tops.

- 12. aprillil toimus Harjumaa  vene keele olümpiaad, kus 9. klasside osas (kodune keel vene keel) tuli võitjaks Edgar Vunš. Hästi esinesid ka 8. klassi õpilased (kodune keel eesti keel) Anne-Mari Dobrjanski ja Kätliin Gertrud Vilbo. Juhendaja õpetaja Ilana Veltbach

Olümpiaadid ja õpilasvõistlused 2014/2015

- 10. oktoobril 2014 toimus Jüri Gümnaasiumis 4. klasside kirjandusviktoriin. Edukalt esines 4. a klassi õpilane Siim Kristjan Terras. Juhendaja õpetaja Ly Uritam.

- 31.jaanuaril 2015 üleriigilise bioloogiaolümpiaadi Harjumaa voorus osales hästi 9. klassi õpilane Maia Grete Ploom,. Juhendajaks õpetaja Eve Kukk.

- 6.veebruaril üleriigilisel emakeeleolümpiaadil 7. – 12. klasside õpilastele osalesid meie koolist 3 õpilast. Juhendaja õpetaja Paavo Kipp.

- 7. veebruaril üleriigilisel matemaatikaolümpiaadi Harjumaa voorus 7. – 12. klasside õpilastele osalesid meie koolist 3 õpilast. Väga hästi esines 7. klassi õpilane Linda Ellen Toom, kes saavutas  39 õpilase hulgast IV koha. Juhendaja õpetaja Monika Heinmaa.

- 6. märtsil toimunud 4., 5. ja 6. klasside matemaatikavõistluse Harjumaa voorus osalesid meie koolist 6 õpilast. Väga hästi esines Hannah Tuulas 5. klassist, kes  saavutas 53 osavõtja hulgast III koha. Juhendaja õpetaja Kaili Kattai.

- 1. aprillil lõppes rahvusvaheline joonistuste konkurss „Muinasjutuline Valgevene”, kus osales ligi 300 last 6 riigist. Ära märgiti 9. klassi õpilase Marta Vunš’i töö. Juhendaja õpetaja Ilana Veltbach.

- 2. aprillil toimus meie koolis Harjumaa algklassiõpilaste etluskonkurss. Meie kooli esindasid 4 õpilast. Juhendasid klassiõpetajad. Etluskonkursi ettevalmistamise ja läbiviimisega olid ametis kõik õpetajad.

- 30. aprillil toimunud 6. ja 7. klasside vene keele olümpiaadi Harjumaa voorus osalesid meie koolist 4 õpilast. Väga hästi esinesid 7. kl õpilased Lukas Lessel ja Linda Ellen Toom, kes saavutasid 30 osavõtja seast vastavalt 5. ja 7. – 8. koha. Juhendaja õpetaja Ilana Veltbach.

2014/2015 õppeaastal osalesid meie õpilased veel:

- 3. klasside õpioskuste olümpiaadil. Juhendajad õpetajad Kristi Tops ja Ene Valkna.

- 2. klasside mõistatustepäeval. Juhendajad õpetajad Laura Valdma ja Urve Karner.

- 3. klasside kõnekäändude päeval. Juhendajad õpetajad Ene Valkna ja Kristi Tops

<>

- Eesti keele olümpiaadil. Juhendajad õpetajad Ene Valkna ja Kristi Tops.

- 15. aprillil toimunud jalgpalli Harjumaa alagrupi võistlustel saavutasid 1. – 5. klassi noormehed IV koha võistkonnaga koosseisus – A. Aruoja, P. Djakov, K. Jõekalda, H.Kivisikk, H.Veski, M.Rõtik, R.Säinas, K.Tähe, R.Paabut ja H.Ääremaa.

- 30. mail toimunud Harjumaa jalgpalli võistluste finaalis saavutasid 1. – 3. klassi noormehed IX koha. Koosseis: H.Ääremaa, K.Didvig, R.Veins, O.Randveer, J.Bachmann, M.Kask, J.Lember, T.Tomingas ja M.Rannaste. Juhendaja õpetaja Alekik Taurafeldt.

Olümpiaadid ja õpilasvõistlused 2013/2014

- 19. septembril 2013 osalesid Püünsi Kooli 6. – 9. klassi õpilased Harjumaa koolidevahelistel meistrivõistlustel jalgpallis. Võistlused toimusid Viimsi Laidoneri Pallipargiplatsi kunstmuru väljakul. Kahe meeskonna juhendajaks oli Aleks Taurafeldt.

- 26. septembril 2013 osalesid 6. – 9. klassi õpilaste ja õpetajate võistkonnad Laidoneri teatejooksul. Võistlused toimusid Viimsi mõisapargis. Õpetajate võistkond saavutas organisatsioonide arvestuses 3. koha. Palju õnne!

- 17. oktoobril 2013 toimus Püünsi Koolis vabariiklik vene keele konkurss “Sankt-Petersburg – 310″. Meie kooli esindasid M.Vunš ja A. Normanova.

- 15. novembril 2013 toimus Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis vene keele festival (Фестиваль русской речи). Püünsi Koolist osalesid seal 9. klassi õpilased. Ürituse eesmärgiks oli eesti ja vene õpilaste mitteformaalse suhtluse kaudu ja rühmatöö toel lahendada erinevaid ülesandeid. Juhendas Ilana Veltbach.

- 21. novembril 2013 osalesid Püünsi Kooli õpilased Elisabeth Hitrov (1. B kl), Markus Rannaste (2. A kl) ja Emma Sofia Nugis (3. kl) Harjumaa algklasside etluskonkursil “Puudutus”, mis toimus Viimsi Kooli Randvere õppehoones. Juhendajad Urve Karner, Ene Valkna ja Ly Uritam. 2. klassi õpilaste arvestuses tunnustati Markus Rannaste parimaks. Palju õnne!

- 28. november 2013 toimus Paldiski Ühisgümnaasiumis üleriigiline Koidulauliku konkursi piirkonnavoor. Meie kooli esindas 5. klassist Mia Oja. Juhendaja Urve Karner.

- 4. detsembril 2013 toimus Saku Gümnaasiumis III kooliastme inglise keele olümpiaad, millest võtsid osa R.E. Liiv (7. kl), R.A Mardo (8. kl), H. Toots (9. kl). Hannes Toots jõudis 9.klassi arvestuses 7.kohale. Tubli saavutus! Juhendaja Marianne Vainola.

- 7. detsember 2013 toimus Viimsi Huvikeskuses jõululaat „Kingikoda”, kus osalesid meie rahvatantsijad 2. klassist. Juhendaja Hele Pomerants.

- 12. jaanuar 2014 osales Alika Normanovavene keel olümpiaadil. Juhendaja Ilana Veltbach

- 20.jaanuaril osalesid 2. klassid ja 6. klass tantsupeo ülevaatuse ühisproovis.

- 23. jaanuaril osales mudilaskoor Laulupeo ühisproovis.

- 25. jaanuaril osalesid matemaatika olümpiaadil 5. klassist K.Tamuri (5.koht) ning 7. klassist M. Tüür ja R.E.Liiv. Mikael Tüür saavutas 12. – 15.koha. Juhendaja Monika Heinmaa.

- 15. veebruaril toimunud ajaloo olümpiaadil saavutas Linda Ellen Toom 5. klassist 2. – 4. koha ja Mikael Tüür 7. klassist 4. – 5. koha. Juhendaja V. Uussaar.

- 23. aprillil toimus EKSL jalgpalli alagrupi mäng 1. – 5.klassile. Meie poisid saavutasid oma alagrupis 6. koha. Koosseis: M. Kärdi, M-R. Kass, J. Lember, K. Tamuri, T.- M. Nurk, M. K. Paluteder, A.A. Tuger, K.Jakobson, M.Rõtik, H.Veski, H. Ääremaa, S.Piho, R. Roolaht. Juhendaja Aleksik Taurafeldt.

- 15. aprillil osalesid 5. klassi õpilased K. Tamuri, J. Lember, H. – T. Toiger, K. Tepp inimeseõpetuse teemapäeval Laulasmaal. Juhendaja õpetaja Hele Pomerants.

- 17. aprillil toimus 2. klassi õpilaste vanasõnade tundmise päev. Emma Katariina Kuld ja Brita Melinde Ploom saavutasid 28 võistkonna seas 5. koha. Juhendajateks õpetajad E.Valkna ja K.Tops.

- 24. aprillil toimus maakondlik vene keele olümpiaad 6. – 7.kl õpilastele. Osalesid M. Maarend ja M. Koovit (6. kl) ning M.R. Salumaa, M.Tüür ja E.Kahro (7. kl). Juhendaja Ilana Veltbach.

- 07.mail saavutasid 4.koha EKSL jalgpalli oma alagrupis 1. – 3. klassi võistkond koosseisus: J. M Bachmann, M. Kask,  A. Klemmer, E. Nugis, R. Roolaht, H. Ääremaa, T. Grömair, E. Laht, S. Sepper ja S. Piho. Juhendaja Aleksik Taurafeldt.

- 08.mail võtsid 5. – 9. kl õpilased osa heategevuslikust teatejooksust. Juhendaja Aleksik Taurafeldt.