Püünsi Kool

Tasemetööd

2020/2021. õppeaasta üleriigilised tasemetööd 

4. klassi tasemetöö:

01.10 matemaatika (kirjalik)

7. klassi tasemetööd:

22.10.2019 loodusõpetus (kirjalik)

29.09.2020 matemaatika (kirjalik)

8. klassi tasemetöö:

10.-14.05 2021 digipädevused