Püünsi Kool

Tasemetööd

2018/2019 õppeaasta üleriigilised tasemetööd 

3.klassi tasemetööd:

8.mai eesti keel

15.mai matemaatika

4.klassi tasemetöö:

2.oktoober looduained (elektroonne)

6.klassi tasemetööd:

14.mai eesti keel  (elektroonne)

21.mai matemaatika  (elektroonne)

29.mai valikaine  (elektroonne)

7.klassi tasemetöö:

25.september loodusained (elektoonne)