Püünsi Kool

Vastuvõtt

Püünsi Kooli 1. klassi 2022/2023 õppeaasta dokumentide vastuvõtt toimub ajavahemikul 02.05–17.06.2022 kooli kantseleis. Vajalikud dokumendid:
– avaldus;
– lapsevanema isikut tõendav dokument;
– lapse isikut tõendav dokument;
– lapse tervisekaart või selle ametlikult kinnitatud väljavõte;
– koolivalmiduskaart (selle olemasolul).
Kooli kantselei on avatud 2.05–10.06 kell 8.30–16 ja 13.06–17.06 kell 9–13.

Teistesse klassidesse toimub vastuvõtt vabade kohtade olemasolul.

Täpsem info kooli kodulehelt või kantseleist: Kris Fain kris.fain@pyynsi.edu.ee, telefon +372 56 983 133.