Püünsi Kool

Vastuvõtt

Avalduste vastuvõtt Viimsi valla koolide I klassidesse 2019/2020 õppeaastaks toimub 1.-31. märtsini.

Taotlusi saavad esitada lapsevanemad, kelle lapse elukoht on registreeritud Viimsi valda hiljemalt 1. veebruaril 2019. Hilisema sissekirjutuse puhul määratakse kool, kus on vabu õppekohti.

I klassi määramine toimub elektroonselt SIIT. Kooli valiku puhul arvestatakse lapse elukoha lähedust, sama pere laste õppimist ühes koolis ning võimalusel lapsevanema soovi.

 

Kantselei on dokumentide vastuvõtuks avatud 2. mai – 07. juuni kell 8.30-16.00, 10.-28. juuni kell 9.00-13.00.

Täiendavad dokumendid:Kinnitusleht ja tutvusuuring, saab täita elektrooniliselt või kohapeal. Infotund lastevanematele 28. augustil algusega kell 17 Püünsi Kooli aulas.

Õpilaspäeviku ja koolitekli saab 1. septembril koolist. Selleks, et saaksime õigeaegselt ära tellida kooliteklid, palume edastada kantseleisse lapse peaümbermõõdu hiljemalt 19. juuniks. Koolitekli maksumus on 18 €. Tasuda saab ülekandega: Viimsi Vallavalitsus EE382200221029873233 selgitus: PÜÜNSI KOOL 1. KLASS LAPSE NIMI.
Õpilane arvatakse kooli õpilaste nimekirja pärast avaldus ja nõutavate dokumentide esitamist.

Lisainfo:

Kris Fain
kris@pyynsi.edu.ee
+372 56 983 133