Püünsi Kool

Vastuvõtt

Püünsi Kooli vastuvõtt toimub vabade kohtade olemasolul.

Täpsem info kooli kantseleist: Kris Fain kris.fain@pyynsi.edu.ee, telefon +372 56 983 133.