Püünsi Kool

Vastuvõtt

Püünsi Kooli vastuvõtt toimub vabade kohtade olemasolul.

2023/2024 õppeaasta dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt, kelle lapsele on elukohajärgseks kooliks määratud Püünsi Kool toimub ajavahemikul 15. mai – 16. juuni 2023.

Koolikohta 1. klassi astumiseks saab registreerida kooli kantseleis (II korrusel, Kooli tee 33, Püünsi küla) esitades alljärgnevad dokumendid.

Kooli kantselei on avatud:

8:30 – 16:00

14. juuni – 19. juuni 9:00 – 13:00

Vajalikud dokumendid:

- avaldus;

- lapsevanema isikut tõendav dokument;

- lapse isikut tõendav dokument;

- lapse tervisekaart või selle ametlikult kinnitatud väljavõte;

- koolivalmiduskaart (selle olemasolul).

Täiendavad dokumendid:

- kinnitusleht*;

- tutvusuuring;

*- kohustuslikud täitmiseks

Dokumente saab täita elektroonselt või kohapeal.

Õpilaspäeviku ja koolitekli saab 1. septembril koolist. Selleks, et saaksime õigeaegselt ära tellida kooliteklid, palume edastada kantseleisse lapse peaümbermõõdu hiljemalt 16. juuniks. Koolitekli maksumus on 20 €. Tasuda saab ülekandega: Viimsi Vallavalitsus EE382200221029873233 selgitus: PÜÜNSI KOOL 1. KLASS.

Õpilane arvatakse kooli õpilaste nimekirja pärast avalduse ja nõutavate dokumentide esitamist. Perearsti väljastatava tervisekaardiga tasub tegelema hakata juba kevadel, sest eriarstide järjekorrad võivad olla pikad. Tervisekaart/tõend on nõutav esitada enne 1. septembrit.

Täpsem info kooli kantseleist: Kris Fain kris.fain@pyynsi.edu.ee, telefon +372 56 983 133.