Püünsi Kool

Vastuvõtt

Vastuvõtt:

2021/2022 õppeaasta dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt, kelle lapsele on elukohajärgseks kooliks määratud Püünsi Kool toimub ajavahemikul 03. mai – 22. juuni 2021.

Koolikohta 1. klassi astumiseks saab registreerida kooli kantseleis (II korrusel, Kooli tee 33, Püünsi küla) esitades alljärgnevad dokumendid.

Kooli kantselei on avatud:

3. mai – 11. juuni 8:30 – 16:00

14. juuni – 22. juuni 9:00 – 13:00

Vajalikud dokumendid:

- Avaldus;

- lapsevanema isikut tõendav dokument;

- lapse isikut tõendav dokument;

- lapse tervisekaart või selle ametlikult kinnitatud väljavõte;

- koolivalmiduskaart (selle olemasolul).

Täiendavad dokumendid:

- kinnitusleht*;

- tutvusuuring;

*- kohustuslikud täitmiseks

Dokumente saab täita elektroonselt või kohapeal.

Õpilaspäeviku ja koolitekli saab 1. septembril koolist. Selleks, et saaksime õigeaegselt ära tellida kooliteklid, palume edastada kantseleisse lapse peaümbermõõdu hiljemalt 22. juuniks. Koolitekli maksumus on 19 €. Tasuda saab ülekandega: Viimsi Vallavalitsus EE382200221029873233 selgitus: PÜÜNSI KOOL 1. KLASS.

Õpilane arvatakse kooli õpilaste nimekirja pärast avalduse ja nõutavate dokumentide esitamist. Perearsti väljastatava tervisekaardiga tasub tegelema hakata juba kevadel, sest eriarstide järjekorrad võivad olla pikad. Tervisekaart/tõend on nõutav esitada enne 1. septembrit.

2. – 9. klassidesse toimub vastuvõtt vabade kohtade olemasolul. Täpsem info:

Kris Fain

kris@pyynsi.edu.ee

+372 56 983 133