Püünsi Kool

Koolieelikutele

2023/2024 õppeaasta eelkooli info ja registreerimine

Huvikooli Collegium Eruditionis  all tegutseb Püünsi Koolis eelkool: Eelkooliealiste laste arendusring (õppekava kood EHISes: 224042). Õppekava maht on 72 akadeemilist tundi, mis jaotatud ühe õppeaasta peale.

Eelkooliealiste laste arendusring toetab õppija mitmekülgset arengut, kus fookuses on tervikliku ja positiivse maailmapildi kujundamine põimides omavahel erinevaid mooduleid. Olulisel kohal on kogemusõpe, mille kaudu toetatakse õppija iseseisvust, eesmärkide ja tegevuste kavandamise oskust, koostööd eakaaslaste ja täiskasvanutega, tehnoloogiate kasutamist eesmärkide saavutamiseks ja õpitu tagasisidestamist. Eelkooliealiste laste arendusring toetab õppija valmisolekut kooliks. Õppetöö raames lõimitakse järgmiseid tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine, liikumine, muusika ja käelised tegevused.

Eelkooli eelkooliealiste laste arendusringis keskendutakse järgmistele tegevus- ja väljundipõhistele moodulitele:

keel ja kõne, matemaatika, loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia, käeline tegevus, liikumine ja rütmika.

Kus toimub?

Püünsi Koolis. Ühe grupi suurus kuni 16 õpilast. Õpetajateks on Kristi Tos, Tiiu Siimon ja Külliki Kivistik. Muusika- ja tantsutundi annavad Meryt Sander ja Hele Pomerants.

Millal toimub?

Alates 5. oktoobrikuust (neljapäeviti kell 14.00-16.00) kuni 2. maini 2024.

Palju maksab?

Eelkooli õppemaks on 50 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.

Registreeriminehttps://www.eformular.com/sipelgas/eelkoolpyynsi.html