Püünsi Kool

Koolieelikutele

Info uuendamine  1.sept 2018

 

Püünsi Kooli väikeste sõprade ring on mõeldud 6 – 7 aastastele lastele ja selle eesmärgiks on pakkuda koolieelikutele võimalust tutvuda kooliga ning veeta meeldivalt ja arendavalt aega. Soovime, et lapsed harjuksid uue olukorraga, mis neid koolis ees ootab, teeksid tutvust klassiruumi töökorraldusega ja leiaks kooliteele kaasa mõne toreda kaaslase.

Ringi töös juhindutakse koolieelsete lasteasutuste õppetööle esitatavatest nõuetest lisades sinna nii liikumist kui käelist tegevust võimaldavaid tegevusi.

2017/2018. õppeaasta registreerimine algab alates 20 august 2017.

Eelkool  algab 4.oktoobril kell 13.30, lõpeb 18.aprillil

 

Koolivaheaegadel õppetööd ei toimu.

Registreerimiseks saata sooviavaldus e-posti aadressile liivia[ät]pyynsi.edu.ee kiri, mis sisaldab järgnevaid andmeid:
- ema või isa ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefon ja e-posti aadress;
- lapse ees- ja perekonnanimi, isikukood, millises lasteaias käib.

Andmed on vajalikud e-kooli kasutajakonto loomiseks ja päeviku sisseseadmiseks, teie andmeid ei avalikustata. Vanemad saavad ringi tegevusi jälgida e-kooli vahendusel.

Koht
Tunnid toimuvad Püünsi Koolis kolmapäeviti algusega kell 13.30. Tunnid lõpevad 15.45.

Õpetajad
Lapsi hakkavad õpetama õpetajad Kaisa Kalmus ja Karin Gross.
Lastega tantsib õpetaja Hele Pomerants ja laulab õpetaja Meryt Pastak.

Õppevahendid
Kool hangib tööks vajalikud töövihikud. Ülejäänud vajamineva palume aga vanematel lastele kaasa panna: vahetusjalatsid; pinal (2 – 3 harilikku pliiatsit, vähemalt 6 tavalist värvipliiatsit, kustutuskumm, pliiatsiteritaja, käärid, liimipulk, joonlaud); õhemat sorti kummidega mapp (tööde ja töövihikute hoidmiseks). Kaasa pange ka kella õppimiseks numbritega parkimiskell. Hea oleks, kui kõik lapse asjad on varustatud tema nimega.

Õppemaks
Ringi õppemaks on 25 € kuus, tasuda saab vastavalt vallavalitsuse poolt esitatud arvele.