Püünsi Kool

Koolieelikutele

Püünsi Kooli väikeste sõprade ring on mõeldud 6-7-aastastele lastele, mille eesmärk on pakkuda koolieelikutele võimalust tutvuda kooliga ja veeta arendavalt aega. Soovime, et lapsed harjuksid uue olukorraga, mis neid koolis ees ootab, teeksid tutvust klassiruumi töökorraldusega ja leiaksid kooliteele kaasa mõne toreda kaaslase. Ringi töös juhindutakse koolieelsete lasteasutuste õppetööle esitatavatest nõuetest, lisades sinna nii liikumist kui ka käelist tegevust võimaldavaid tegevusi.

2020/2021. õppeaasta registreerimine algab 2. septembril 2020. a.

Palun saata registreerimiseks sooviavaldus e-posti aadressile: janne@pyynsi.edu.ee, mis sisaldab järgmisi andmeid:

* ema või isa ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefon ja e-posti aadress;

* lapse ees- ja perekonnanimi, isikukood ning millises lasteaias käib.

Andmed on vajalikud e-kooli kasutajakonto loomiseks ja päeviku sisseseadmiseks, teie andmeid ei avalikustata.

Tunnid toimuvad Püünsi Koolis teisipäeviti kell 13.30-15.45 ajavahemikul 6. oktoober 2020. a -13. aprill 2021. a.

Koolivaheaegadel õppetööd ei toimu. Ringi õppemaks on 25 eurot kuus. Tasuda saab vastavalt vallavalitsuse poolt esitatud arvele.

Lapsi hakkavad õpetama õpetajad Urve Karner ja Laura Valdma. Laste liikumist juhendab õpetaja Hele Pomerants ja muusikatunde viib läbi õpetaja Meryt Pastak.

Kool hangib vajalikud töövihikud. Ülejäänud vajamineva palume vanematel lastele kaasa panna:

* vahetusjalatsid,

*pinal (2-3 harilikku pliiatsit, vähemalt kuus värvipliiatsit, kustutuskumm, pliiatsiteritaja, käärid, liimipulk, joonlaud)

* õhemat sorti kummidega mapp (tööde ja töövihiku hoiustamiseks),

* kella õppimiseks numbritega parkimiskell. Palume laste esemetele lisada lapse nimi.

Kohtumiseni!