Püünsi Kool

Lühitutvustus

Püünsi Kooli lasteaed on väike kaherühmaline lasteaed, mis asub Viimsi poolsaarel Püünsi külas.

Lasteaed avas oma uksed vastvalminud koolimaja ruumides 1993. aastal. Püünsi lasteaed kuulus pikalt MLA Viimsi Lasteaiad koosseisu. Sellest ajast kasutatakse lasteaias Johannes Käisi üldõpetuse põhimõtteid ja teemaõpet. Alates 2008 aastast kuulub lasteaed Püünsi Kooli koosseisu. Kooliga on lasteaial olnud alati tihe koostöö ja sõbralik läbisaamine – lähevad ju enamus lapsi hiljem just samasse tuttavasse kooli.

Lasteaias on kaks liitrühma, kummaski käib 18 last.

Lasteaiale olulisi väärtusi ammutavad lapsed ja töötajad lasteaia uudishimulike maskottide – kaheksajalgade Misse ja Kombu kombitsatest. Meie väärtusteks on: püüdlikkus, üksmeel, uudishimu, naeruhimu, sõbralikkus, iseseisevus, loovus ja abivalmidus.

Lasteaia asukoht – mere ja metsa lähedus – loob soodsad tingimused loodusvaatlusteks, õppekäikudeks, matkadeks ja sportlikeks tegevusteks. Sellest tingitult on lasteaia süvaõppesuunaks keskkonnakasvatus.

2006 juunist on Püünsi Kooli lasteaia osa Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liige. Propageerime tervislikke eluviise eelkõige looduses viibimise ja igasuguse liikumise läbi.

2009 detsembris ühines lasteaed Avastustee projektiga, mis annab õpetajatele ja lastele uusi võimalusi tutvuda ja uurida keskkonda ja loodust aktiivõppe meetoditel.

Lasteaed on ühinenud programmiga “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” – sertifikaat nr.448.

2009 õ/a. võttis lasteaed kasutusele e-päeviku, mis on leidnud hea vastuvõtu nii õpetajate kui lapsevanemate juures. Lapsevanemal on võimalik läbi e-kooli näha, milliseid tegevusi lastega läbi viiakse ning milliseid edusamme ta laps on teinud.

Lapsevanemad toovad rõõmuga oma lapsed Püünsi Kooli lasteaeda, sest siin töötavad positiivsed ja rõõmsameelsed inimesed, kes on loonud majas koduse tunde ja sõbraliku aura.