Püünsi Kool

Teadmiseks

Püünsi Kooli lasteaia järjekorda registreerimine toimub MLA Viimsi Lasteaiad juures.

Lasteaed on avatud igal tööpäeval kella 8:00 – 18:00.

Valverühm on avatud hommikuti 7:00 – 8:00 ja õhtuti 18:00 – 18:45. Valverühm on mõeldud erandjuhtudeks, palume õpetajat eelnevalt informeerida.

Püünsi Kooli lasteaias on kaks liitrühma, noorem rühm Kombu (2-5 aastased) ja vanem rühm Misse (4-7 aastased).
Planeeritud õppetöö toimub 15. septembrist 1. maini. Tegevused lastega toimuvad esmaspäevast reedeni. Liikumistunnid toimuvad teisipäeval ja neljapäeval. Muusikatunnid toimuvad esmaspäeval ja kolmapäeval. Reedeti on mängude päev.

Päevakava:

  • 7:00 – 8:00 valverühm
  • 8:45 hommikusöök
  • 9:15 planeeritud tegevused rühmades
  • 11:15 tegevused őues
  • 12:45 lőunasöök
  • 13:15 – 15:15 lőunauinak
  • 15:45 õhtuoode
  • 16:15 tegevused rühmas vői őues
  • 18:00 – 18:45 valverühm

 

Õppetegevused:

Kuulamine ja kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine ja uurimine, võrdlemine ja arvutamine, kunstitegevused, tervist edendav töö, muusika ja liikumine.

 

Toitlustamine:

Püünsi Kooli lasteaialapsi toitlustab Baltic Restaurants. 

Lasteaias käiva lapse ühe toidupäeva maksumus on  alates 01.10.2022 2,21 €, millest lapsevanem tasub 1,71 €.

 

Valla raamatupidamine  koostab arved  ja saadab  kuu lõpus, vastavalt lasteaia poolt teatatud kohal käigu info  järgi.

Toidutellimuse kööki teeb lasteaed, söögipäeval hiljemalt 8.45.  Lapse puudumisest anda telefoni või meile teel teada kas eelmisel päeval või hommikul enne kella 8.45.