Püünsi Kool

Tegevused

 

Rühm Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev
Kombu rühm Muusika Liikumine Muusika  Liikumine
Misse rühm Muusika Liikumine Muusika  Liikumine

Reedel Misse rühm – Rahvatants; kooliminejatel – tennis

Reede on mängude päev, õppetegevused kinnistavat laadi, põhirõhk laste vabal mängul.

Esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja reedel toimuvad Kombu ja Misse rühmas järgmised õppetegevused:

  • Kuulamine ja kõnelemine
  • Lugemine ja kirjutamine
  • Vaatlemine ja uurimine
  • Võrdlemine ja arvutamine
  • Kunstitegevused
  • Tervist edendav töö

Kõik tegevused toimuvad komplekstegevustena.

Õppekava toetavad huviringid on kunstiring, laste jooga, tüdrukutele iluvõimlemine “Piruett”. Täpsem info lehel  Huviringid – http://www.pyynsi.edu.ee/lasteaed-huviringid/