Püünsi Kool

Väärtused

Püünsi Kooli lasteaias väärtustatakse:

  • Looduskeskkonda ja pärimuskultuuri
  • Värskes õhus liikumist
  • Lapsekesksust
  • Kogukonna tunnet

Meie väärtustame järgmisi omadusi:

P – PÜÜDLIKKUS: anname endast parima

Ü – ÜKSMEELSUS: meil on ühine eesmärk

U – UUDISHIMU: oleme avatud kõigele uuele

N – NAERUHIMU: leiame igast hetkest naerukillu

S – SÕBRALIKKUS: väärtustame üksteist

I – ISESEISVUS: võtame vastutuse oma tegemiste ees

L – LOOVUS: meie ümber on tuhandeid ideid

A – ABIVALMIDUS: märkame ja aitame kus vaja