Püünsi Kool

Hoolekogu koosseis

Nimi Roll E-post
Anny Lätt lasteaia 1. rühm anny.latt[ät]gmail.com
Sigrid Harjo lasteaia 2. rühm sigrid_vestmann[ät]hotmail.com
Joonas Pärenson 1. klasside lapsevanemate esindaja joonas.parenson[ät]gmail.com
Kadri-Anna Sklave 2. klasside lapsevanemate esindaja kadri.pearnberg[ät]gmail.com
Alar Kuum 3. klasside lapsevanemate esindaja, aseesimees alar.kuum[ät]gmail.com
Tuuli Pärenson 4. klasside lapsevanemate esindaja tuuliparenson[ät]gmail.com
Kadi Ruus 5. klasside lapsevanemate esindaja ruus.kadi[ät]gmail.com
Ave Viigand 6. klasside lapsevanemate esindaja ave.viigand[ät]gmail.com
Andu Tali 7. klasside lapsevanemate esindaja, esimees andu.tali[ät]baltronic.com
Indrek Umberg 8. klasside lapsevanemate esindaja indrek.umberg[at]concert.ee
Taavi Kangur 9. klasside lapsevanemate esindaja taff[ät]online.ee
Hele Pomerants kooli õpetajate esindaja hele.pomerants[ät]pyynsi.edu.ee
Triinu Puidet lasteaia õpetajate esindaja triinu[ät]pyynsi.edu.ee
Cara Mi Tegelmann õpilaskonna
esindaja
tegelmanncarami[ät]gmail.com
Marju Aolaid Viimsi Vallavalitsuse esindaja marju.aolaid[ät]viimsivv.ee
Tanel Einaste Viimsi Vallavolikogu esindaja tanel[ät]kkviimsi.ee
Esta Järv MTÜ Püünsi Külaselts esindaja esta.jarv[ät]gmail.com

Hoolekogu üldmeil: p-hoolekogu@pyynsi.edu.ee

Dokumendid

Püünsi Kooli hoolekogu kooseisu kinnitamine 29.12.2021 (pdf)

Püünsi Kooli hoolekogu kooseisu kinnitamine 13.10.2021 (pdf)

Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord (2018)

 

Püünsi Kooli hoolekogu 2020/2021 aasta tööaruanne

Püünsi Kooli hoolekogu 2019/2020 aasta tööaruanne

Püünsi Kooli hoolekogu 2018/2019 aasta tööaruanne

Püünsi Kooli hoolekogu 2017/2018 aasta tööaruanne

Püünsi Kooli hoolekogu 2016/2017 aasta tööaruanne

Püünsi Kooli hoolekogu 2015/2016 aasta tööaruanne

Püünsi Kooli hoolekogu 2014/2015 aasta tööaruanne

Püünsi Kooli hoolekogu 2013/2014 aasta tööaruanne

Püünsi Kooli hoolekogu 2012/2013 aasta tööaruanne

Püünsi Kooli hoolekogu 2011/2012 aasta tööaruanne

Püünsi Kooli hoolekogu 2010/2011 aasta tööaruanne

Hoolekogu küsitluste tulemused

Soovi korral saab hoolekogu koosolekute protokollidega tutvuda kooli kantseleis eelnevalt kokkulepitud ajal või siis kontakteerudes hoolekogu esimehega.

2021/2022 õppeaasta koosolekud

Koosolek nr 4 24.05.2022

Koosoleku protokoll

Koosolek nr 3 15.03.2022

Koosoleku protokoll

Koosolek nr 2 07.12.2021

Koosoleku protokoll

Koosolek nr 1 12.10.2021

Koosoleku protokoll

2020/2021 õppeaasta koosolekud

Koosolek nr 4 11.05.2021

Koosoleku protokoll

Koosolek nr 3 09.03.2021

Koosoleku protokoll

Koosolek nr 2 08.12.2020

Koosoleku protokoll

Koosolek nr 1 13.10.2020

Koosoleku protokoll

2019/2020 õppeaasta koosolekud

Koosoleku nr 4 12.05.2020

Koosoleku protokoll

Koosolek nr 3 11.02.2020

Koosoleku protokoll

Koosolek nr 2 03.12.2019

Koosoleku protokoll

Koosolek nr 1 15.10.2019

Koosoleku protokoll

2018/2019 õppeaasta koosolekud

Koosolek nr 4 07.05.2019
Koosoleku protokoll

Koosolek nr 3 19.02.2019
Koosoleku protokoll

Koosolek nr 2 04.12.2018
Koosoleku protokoll

Koosolek nr 1 15.10.2018
Koosoleku protokoll

2017/2018 õppeaasta koosolekud

Koosolek nr 4 03.05.2018
Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused, tulevikuplaanid; Püünsi Kooli juubeli ettevalmistustest; Püünsi Kooli 2018 eelarve täitmisest ja investeeringutest; ülevaade Püünsi Kooli juurdeehituse arengutest ja tähtaegadest; Püünsi Kooli ajutisest ruumiprogrammist ja ümberkorraldustest kuni juurdeehituse valmimiseni; parkimise korraldusest juurdeehituse perioodil Kooli teel ja Niidu tee lisaparklast; kooli ja lasteaia lõpetamisega seonduv; hoolekogu töökorra plaanitavatest muudatustest; lasteaia kinnistu detailplaneeringust ja Kooli tee valgustusest; jooksvad küsimused.

Koosolek nr 3 15.02.2018
Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused, tulevikuplaanid; Püünsi Kooli 2018 eelarvest; Püünsi Kooli juurdeehituse seisust; ülevaade Püünsi Kooli arengukavast; ujumisest õppeaastal; Püünsi Kooli juubeli kontseptsioonist ja ettevalmistustest; koalitsioonilepingu hariduselu puudutavad sätted, sh koolitoitlustusest; jooksvad küsimused.

Koosolek nr 2 21.11.2017
Hoolekogu muutunud koosseisust; jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused, tulevikuplaanid; Püünsi Kooli 2018 eelarve ettevalmistusest; Püünsi Kooli juurdeehituse seisust, kooliümbruse valgustusest, jooksvad küsimused.

Koosolek nr 1 28.09.2017
Päevakord: Hoolekogu kooseisu muudatustest; Püünsi Kooli juurdeehitus; jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused, tulevikuplaanid; hoolekogu 2016-2017 töö aruande ja tegevusplaani kinnitamine; Püünsi Kooli 2017 aasta eelarve täitmisest ja 2018 eelarve; mänguväljaku ehitusest; kooliümbruse valgustusest; jooksvad küsimused.

2016/2017 õppeaasta koosolekud

Koosolek nr 4 25.04.2017
Koolijuhi jooksev ülevaade põhikooli-lasteaia tegevustest, rõõmud/mured, tulevikuplaanid, personaliküsimused; lasteaia ja kooli lõpetamisest; lasteaia õppekava; Püünsi Kooli 2017 eelarve täimisest:- Püünsi Kooli mänguväljak;- Püünsi Kooli juureehituse projekteerimisest; koolijuhi konkurss; Kooli tee rekonstrueerimise lõpetamisest; jooksvad  küsimused.

Koosolek nr 3 07.02.2017
Päevakord: Koolijuhi jooksev ülevaade põhikooli-lasteaia tegevustest,  rõõmud/mured, tulevikuplaanid, personaliküsimused; Püünsi Kooli 2017 eelarvest; Püünsi Kooli juureehituse projekteerimisest; suusatundide korraldusest; Kooli tee rekonstrueerimise lõpetamisest; Niidu – Aasa tee valgustusest; jooksvad  küsimused.

Koosolek nr 2 01.11.2016
Päevakord: Hoolekogu uue kooseisu ja liikmete endi lühitutvustus; koolijuhi jooksev ülevaade põhikooli-lasteaia tegevustest, rõõmud/mured, tulevikuplaanid, personaliküsimused; Püünsi Kooli 2016-2020 arengukava menetlusest; Viimsi valla haridusvõrgu arengukavast ja Püünsi Kooli juurdeehitusest; Püünsi Kooli 2017 eelarve menetlusest; lastevanemate üldkoosoleku päevakavast; suusatundide korraldusest; Kooli tee rekonstrueerimise seisust; jooksvad küsimused.

Koosolek nr 1 20.09.2016
Päevakord: Hoolekogu kooseisu muudatustest; koolijuhi jooksev ülevaade tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused, tulevikuplaanid; Püünsi Kooli uue 2016-2020 arengukava seisust; Viimsi valla haridusvõrgu arengukava stsenaariumitest; Hoolekogu 2015-2016 töö aruande ja tegevusplaani kinnitamine; Püünsi Kooli 2016 aasta eelarve täitmisest ja 2017 eelarve ettevalmistusest; koolivormi kandmisest; Kooli tee rekonstrueerimise käigust; jooksvad küsimused.

2015/2016 õppeaasta koosolekud

Koosolek nr 5 17.05.2016
Päevakord: Koolijuhi jooksev ülevaade tegevustest,  rõõmud/mured, personaliküsimused tulevikuplaanid; Püünsi Kooli korralisest järelevalvest; Püünsi Kooli uue arengukava arengud; Viimsi valla haridusvõrgu arengukava arengud; direktori vaba ametikoha täitmise konkursist; Püünsi Kooli 2016 aasta eelarve täitmisest ja investeeringutest; Püünsi Külaselts mänguväljaku taotlusest; Kooli tee rekonstrueerimisest; jooksvad küsimused.

Koosolek nr 4 05.04.2016
Päevakord: Hoolekogu koosseisu muudatustest; koolijuhi jooksev ülevaade tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused tulevikuplaanid; Püünsi Kooli korralisest järelevalvest; rahulolu uuringute kokkuvõtted; Püünsi Kooli uue arengukava arengutest; Püünsi Kooli ruumivajadustest ja investeeringutest 2016; Viimsi valla haridusvõrgu arengukava arengud; Püünsi Kooli 2016 aasta eelarve täitmisest; videovalveseadmete pakkumistest; väikelaste mänguväljaku toetustaotlusest; jooksvad küsimused – Püünsi Kooli direktori konkursi komisjoni hoolekogu poolse esindaja nimetamine.

Koosolek nr 3 25.01.2016
Päevakord: Koolijuhi jooksev ülevaade koolitegevustest,  personaliküsimused, tulevikuplaanid; Püünsi Kooli 2016 aasta eelarvest; Püünsi Kooli ruumivajadustest ja investeeringutest 2016; Viimsi valla haridusvõrgu arengukava arengud; Püünsi Kooli uue arengukava arengud; 2016/2017 õppeaasta koolivaheaegade kooskõlastamine; ülevaade toetustaotlustest; MTÜ ja SA temaatika; jooksvad  küsimused.

Koosolek nr 2 23.11.2015
Päevakord: Koolijuhi jooksev ülevaade koolitegevustest, aastalõpu- ja tulevikuplaanid; Püünsi Kooli personaliküsimused, rõõmud ja mured; Püünsi Kooli arengukava elluviimisest ja arengutest; Püünsi Kooli 2015 aasta investeeringutest; Püünsi Kooli 2016 aasta eelarvest; Püünsi Kooli ruumivajadustest; ülevaade toetustaotlustest; jooksvad  küsimused.

Koosolek nr 1 15.10.2015
Päevakord: Hoolekogu liikmete muutustest ja osalejate endi lühitutvustus; hoolekogu 2015/2016 tööplaan; hoolekogu aseesimehe valimine ja esimehe jätkamise osas seisukohavõtt; koolijuhi jooksev ülevaade koolitegevustest, personal ja muud võtmeküsimused; vajalikud investeeringud veel 2015. aastaks; kool-lasteaia 2016. aasta eelarvest, kooli täiendavad ruumivajadused; Püünsi Kooli sisehindamise korraldus ja arengukava elluviimine; toetustaotlustest ülevaade; Viimsi valla haridusvõrgu arengukava töögrupi esindaja määramine; jooksvad  küsimused.

2014/2015 õppeaasta koosolekud

Koosolek nr. 5 12.05.2015
Päevakord: Ülevaade Püünsi Kooli juhtimisest, tegevustest ja järgnevad tegevusplaanid; Püünsi kooli uue direktori konkursist ja komisjonist;  Püünsi Kooli 1 klassi astujatest; personaliga seotud küsimused; investeeringute temaatika; lasteaia ja kooli lõpetamisest; Püünsi Kooli vormist ülevaade projektitoetuse seisust; lasteaia toidupäevamaksumuse kinnitamine; jooksvad küsimused- koolitoidust.

Koosolek nr. 4 03.03.2015
Päevakord: Ülevaade Püünsi Kooli juhtimisest, tegevustest ja järgnevad tegevusplaanid; lisavahenditest Püünsi Kooli 2015 eelarvesse; Püünsi kooli uue direktori konkursist ja komisjonist; personaliga seotud küsimused; hädaolukorra lahendamise plaani rakendamisest; ülevaade projektitoetuse seisust; Püünsi Kooli etluskonkursi korraldusest; jooksvad küsimused.

Koosolek nr. 3  20.01.2015
Päevakord: Püünsi koolijuhtimisega seonduvad küsimused; Püünsi kooli ja lasteaia 2015 eelarve;  Personaliga seotud küsimused; Püünsi Kooli 2015 tegevusplaanid; Muutmisel olevad kooli dokumendid (Hädaolukorra lahendamise plaan, Püünsi Kooli kodukord); suusatundide korraldusest; Kooli tee rekonstrueerimise projekti arengutest; Ülevaade projektitoetuse seisust; jooksvad küsimused.

Koosolek nr 2 25.11.2014
Päevakord: Püünsi Kooli Sisehindamise aruande 2010-2013 ja Arengukava 2014-2016 paranduste lühiülevaade – hoolekogu arvamuse kujundamine; hädaolukorra lahendamise plaani paranduste lühiülevaade ja edasised võimalikud stsenaariumid – hoolekogu arvamuse kujundamine; koolijuhi ülevaade personaliküsimustest; Püünsi Kooli kodukord (võimalikud muudatused); Püünsi Kooli õppekava muudatused seoses 5 koolivaheaja-süsteemile üleminekuga; Püünsi Kooli plaanid aastaks 2015 (sh arengukava eesmärkide täitmine ja eksisteerivate puuduste likvideerimine); Püünsi Kooli turvalahendused; projektitoetuse seisust; suusatundide ettevalmistused; Kooli tee rekonstrueerimise temaatika; jooksvad küsimused.

Koosolek nr 1 28.10.2014
Päevakord: Uue hoolekogu tutvustamine; hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine; uue õppeaasta väljakutsed, mured, rõõmud; personaliteemad koolis ja motivatsioonisüsteem; Viimsi valla haridusvõrgu arengu uued suunad; kooli põhimääruse ja arengukava seisust;  eelarve ettevalmistus ja kooliarendus;  kooli osalemine projektides, EU meetmed, välisprojektid;  hädaolukorra lahendamise plaan ja selle rakendamine; kooli ja külakogukonna koostöö; jooksvad küsimused, hoolekogu esindaja valimine kooli konkursikomisjoni.

2013/2014 õppeaasta koosolekud

Koosolek nr 4 14.05.2014

Päevakord: Ülevaade olukorrast koolis; personaliküsimused; uus koolikorraldus, ettepanekud, lapsevanemate küsitlus; klassijuhatajate töökorraldus, ettepanekud; Püünsi Kooli koolivorm; kooli üldkohustlike dokumentide praegune seis; helitehnika ja tehnoloogiaklassi tehnika haned; Püünsi Kooli ja Viimsi valla haridusvõrgu arengutest; õpetajate asendused, koostöö Viimsi valla koolide vahel; õpilaste huvitegevus, koostöö Viimsi valla koolide vahel; Püünsi Kooli mängu- ja spordiväljakute arendustest; jooksvad küsimused.

Koosolek nr 3 30.01.2014

Päevakord: Püünsi Kooli 2014. aasta eelarve; õpetajate ja tugispetsialistide tasustamine, asendustundide tasustamise kord; Püünsi Kooli erinevate dokumetide kaasajastamine ja seadustega/ määrustega vastavusse viimine; jooksvad küsimused.

Koosolek nr 2 19.12.2013

Päevakord: Kooli 2014. aasta eelarve arutelu; kooli uue arengukava 2014-2016 väljatöötamine; kooli juubeli tagasiside; kooli kodukorra muutmine; suusatundide korraldus kooli ümbruses; jooksvad küsimused.

Koosolek nr 1 30.09.2013

Päevakord: Viimsi valla haridusvõrgu arengukava kokkuvõte; Püünsi Kooli 20. juubeli ettevalmistused; Püünsi Kooli 2014. aasta eelarve; investeeringud; Püünsi Kooli arengukava 2014-2016; hoolekogu 2012/2013 perioodi aruande koostamine; muudatused hoolekogus; jooksvad küsimused.

2012/2013 õppeaasta koosolekud

Koosolek nr 5 20.05.2013

Päevakord: Kooli direktori ja õppealajuhataja ülevaade hetkeseisust; koolimaja ümber- või juurdeehituse küsimused; eriklasside temaatika (keemia, tehnoloogiaõpe jne); 9. klassi lõpupeo ettevalmistus; Püünsi Kooli 20. juubeli ettevalmistus; Püünsi Kooli arengukava seis; jooksvad küsimused.

Koosolek nr 4 26.03.2013

Päevakord: Uue direktori Tiit Tali tutvustamine; uue õppealajuhataja Tiia Tasuja tutvustamine; õpetajate töö tasustamise põhimõtted; Püünsi Kooli põhimääruse muutmine; Püünsi Kooli arengukava; Püünsi Kooli 20. juubeli ettevalmistamine; jooksvad küsimused.

Koosolek nr 3 19.02.2013
Päevakord: Püünsi Koolis kujunenud olukorra kaardistamine ja esmase tegevuskava väljatöötamine; ülevaade direktori ja õppealajuhataja valimise protsesside senisest kulgemisest; Püünsi Kooli 2013. aasta eelarve; jooksvad küsimused ja ettepanekud.

Koosolek nr 2 21.01.2013
Päevakord: Ülevaade Püünsi Kooli kujunenud olukorrast; Püünsi küla arengukava; jooksvad küsimused, ettepanekud.

Koosolek nr 1 22.11.2012
Päevakord: Uue hoolekogu tutvustamine; hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine, hoolekogu esindaja valimine kooli atesteerimiskomisjoni ja konkursikomisjoni; Viimsi valla haridusvõrgu arengukava uuendamine, selle hetkeseis ja arengud; jooksvad küsimused.

Koosolek nr 10 01.10.2012
Päevakord: Püünsi Kooli kodukord; toiduraha; Püünsi Kooli õppe- ja ainekavad; uute hoolekogu liikmete valimine; muud küsimused.

2011/2012 õppeaasta koosolekud

Koosolek nr 9 29.03.2012
Päevakord: Suusatamise kokkuvõte III veerandil; kooli eelarveprojekt; lasteaia riskianalüüs; tervisekaitse nõuded koolis, Vallavalitsuse 22.08.2008.a määruse nr 42 kehtetuks tunnistamine; liikluskorraldus; mainekujunduskava; koolivõrgu arengukava; uue hoolekogu esimehe valimine; hoolekogu esimehe töö aruande esitamine uuele esimehele.

Koosolek nr 8 09.01.2012
Päevakord: Sissejuhatus haridusasutuste võrgu arengukava muudatusteks; ülevaade rahvastikuprognoosist vallas; haridusasutuste arengukava muutmise vajadus. Miks on vallal vaja 6-klassilisi algkoole?; viimsi progümnaasiumi idee ja Viimsi Keskkooli valmisolekust progümnaasiumiks saamisel; arutelu.

Koosolek nr 7 08.12.2011
Päevakord: Lasteaia riskianalüüsi juhend; lasteaia jalgrattamatkad; Püünsi Kooli lasteaia tulevik; kooli/lasteaia koduleht; kooli eelarveprojekt; tänavavalgustus; lumekoristus; liikluskorraldus Kooli teel; Kooli tee ehtitus; suusatamine; kooli arengukava; hoolekogu tööplaani kinnitamine; Viimsi valla koolivõrgu arengukava küsitlus; Püünsi Kooli hoolekogu uue esimehe valimine.

Koosolek nr 6 21.11.2011
Päevakord: Kokkuvõtete tegemine hoolekogu poolt korraldatud küsitlusest Püünsi Kooli jätkamise kohta 6-klassilise algkoolina või põhikoolina; hoolekogu seisukohtade kujundamine Püünsi Kooli põhikoolina jätkamise kohta.

Koosolek nr 5 20.10.2011
Päevakord: uue valitud hoolekogu liikmega tutvumine ning tema kurssi viimine hoolekogu tööga; bussiliiklus; kooli ümbruse teede olukord; suusatamine; noortekeskus; õppekavad; koostöö Rannarahvamuuseumiga; toitlustamine; lasteaia riskijuhend; kooli eelarve projekt; konkursid ja atesteerimiskomisjoni töö; revisjonikomisjoni töö; kooli koduleht; Püünsi Kooli tulevik; hoolekogu 2011/2012 õppeaasta tööplaan; meediamonitooring Püünsi Kooli kohta; lapsevanemate kaasamine; järgmine hoolekogu koosolek.

2010/2011 õppeaasta koosolekud

Koosolek nr 4 18.05.2011
Päevakord: tutvumine uue abivallavanema Jan Trei´ga; toiduhange; noortekeskuse rajamine; suusatamine; Kooli tee (projekteerimine, ehitus ja parandamine); Püünsi Kooli kodukord; uute pedagoogide konkurss; uutele õppekavadele üleminek, õpetajate palgad; jooksvad küsimused.

Koosolek nr 3 14.04.2011
Päevakord: bussigraafikud; Kooli tee parandamine; suusatamine/uisutamine 2011/2012; toitlustamine; noortekeskuse rajamine; kooli reorganiseerimine ja Viimsi valla koolivõrgu ja lasteasutuste võrgu arengukava; kooli eelarve.

Koosolek nr 2 17.03.2011
Päevakord: bussigraafikud ja talispordialade edendamine.

Koosolek nr 1 28.02.2011
Päevakord: hoolekogu esimehe, aseesimehe ning protokollija valimine; esindaja valimine Püünsi kooli atesteerimiskomisjoni ja uute töötajate konkursikomisjoni liikme valimine; Püünsi Kooli kodukorra heakskiitmine; probleemide ülevaade.