Püünsi Kool

1. klassi astumine 2022. aasta sügisel

I klassi astumine Viimsi vald

 

 

Avaldusi 1. klassi astumiseks saab esitada 1.-31. märtsini. Kooli määramisel arvestatakse lapse elukoha lähedust,

sama pere laste õppimist ühes koolis ning võimalusel lapsevanema soovi.

 

www.viimsivald.ee