Püünsi Kool

2021/22 õppeaasta õpikute tagastamine

2021/22  õppeaasta  õpikute tagastamine:

1.- 4. klass tagastab õpikud kõigis õppeainetes oma klassis ja koos õpetajaga raamatukogule:  30. mai – 6. juuni.

Õpikute tagastamine kooliraamatukogule:

5.- 6. klass    7. juuni 

7.- 8. klass    8. juuni    

9. klass   6.-16. juuni

p.s. Õpilane saab õpikuid hiljem tuua kokkuleppel Püünsi Kooli kooliraamatukoguga.