Püünsi Kool

COVID-19 juhtum Püünsi Koolis

Hea lapsevanem!

Püünsi koolipere hulgas tuvastati täna COVID-19 positiivse testitulemuse saanud õpilane. Selle info edastas meile nii lapsevanem kui ka Terviseamet. COVID-19 positiivse testitulemuse saanud lapsega kokku puutunud õpilased ja täiskasvanud on lähikontaktsed ning on suunatud eneseisolatsiooni alates 22.11 kuni 01.12.2020 (k.a). Eneseisolatsiooni suunatakse praeguse seisuga 16.11.2020 “Minimuusika laulustuudios” viibinud lapsed, 1. A klass, 1. B klass ja 4. B klass, kuna klassid paiknevad kõrvuti ning laste tegevused/mängud vahetundide jooksul on soodne keskkond viiruse levikuks. Rakendatavad meetmed on kooskõlastatud nii Terviseameti kui ka koolipidajaga.

Küsimuste ja murede tekkimisel võtke julgesti ühendust kooli juhtkonnaga.

Hoiame teineteist!

Püünsi Kooli juhtkond