Püünsi Kool

Iga lahkumine on raske, iga teelesaatmine kurb…

 

Mälestame ja avaldame kaastunnet omastele Jüri Kruusvee surma puhul.

Püünsi Kooli pere