Püünsi Kool

Juhised haridusasutuste töö ohutuks korraldamiseks algaval õppeaastal

Algaval õppeaastal on esmatähtis hoida haridus- ja noorsootööasutused avatuna, arvestades seejuures kõigi ohutusega. Püüame märgata ja toetada kõiki õppijaid, et nende haridustee jätkuks. Viiruse leviku oht on jätkuvalt kõrge. Vajame kõigi panust, et viiruse levikut tõkestada ning kontaktõpet ohutult korraldada. Haridus- ja Teadusministeerium on koostanud juhised kõikidele haridustasemetele ja noorsootööasutustele.

Jälgime viiruse leviku olukorda ja selle muutumist ning täiendame vastavalt ka juhiseid ja anname muudatustest haridusasutustele eraldi teada.

Küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil info@hm.ee või telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340, lisainfot leiab ka: https://www.hm.ee/et/koroona

Valitsus lihtsustas noorte karantiinikohustust

Alates 1. septembrist ei pea üldharidus- või kutsekoolide vaktsineeritud õpilased jääma pärast lähikontakti koroonahaigega karantiini. Vaktsineerimata õpilased peavad karantiini vältimiseks end koolis testima, mida tehakse lapsesõbralikul viisil ja üldjuhul koolikeskkonnas.

Täielikult vaktsineeritud haigustunnusteta töötajad ja õppijad ei pea COVID-19 haigega lähikontaktis olnuna karantiini jääma.

Kuni 12-aastased haigustunnusteta lapsed ei pea COVID-19 haigega lähikontaktis olnuna karantiini jääma. Sümptomite tekkimisel tuleb jääda koju ja võtta ühendust perearstiga.

12–18aastased või septembris algava õppeaasta jooksul 19aastaseks saanud vaktsineerimata õpilased peavad haridusasutuses toimunud lähikontakti korral tegema esmalt kiirtesti ning mitte varem kui 72-tunnise vahega PCR-testi. Negatiivsete testitulemuste korral ei pea karantiini jääma.

Kui vanem või eestkostja või õpilane ise ei anna luba testimiseks, peab õpilane jääma tavapärases korras karantiini.

Kui vaktsineerimata õpilane jääb lähikontaktseks väljaspool üldharidus- või kutsekooli, peab ta vanusest sõltumata jääma eneseisolatsiooni tavapärases korras. Mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil, ka vaktsineeritutel jääda koju ning võtta ühendust oma perearstiga.

Soovime kõigile rõõmsat ja ohutut õppeaasta algust!

Haridus- ja Teadusministeerium