Püünsi Kool

Oluline info

Hea Püünsi Kooli sõber!

Koroonaviiruse ülikiire levik maailmas ja selle arengustaadium Eestis on tekitanud olukorra, kus suuremate rahvahulkade kokkusaamise vältimine on haiguse pidurdamiseks kõige olulisem. Tuginedes Haridus-ja Teadusministri otsusele jätkab Püünsi Kool alates esmaspäevast, 16. märtsist õppetegevust iseseisva, kodu- ja kaugõppe vormis. Kuna meile teadaolevalt koolis haigusjuhtumit ei ole, siis on tegu ennetava abinõuga. Esialgu on iseseisev ja koduõpe planeeritud kaheks nädalaks kuni 29. märtsini. Õpilased ja vanemad sel ajavahemikul koolimajja tulla ei saa. Lisaks õppetööle ei toimu koolimajas ka ringid ja trennid, raamatukogu ja noortekeskus on suletud.

Täna toimub tunniplaani järgi 5 tundi, pikapäevarühma ei toimu. Koolimaja on täna avatud kuni kella 15.00-ni. Õppevahenditele ja õpilaste asjadele saab järgi tulla ainult täna kuni kell 15.00.
Püünsi Kooli raamatukogu on täna avatud tavapärastel aegadel, esmaspäevast on ka raamatukogu suletud. Kui on vaja laenutada või tagastada mõni raamat/õpik, saab seda teha täna.

Et õppimine kodus võimalikult sujuvalt kulgeks, palume kõigil õpilastel võtta koju kaasa oma koolis olevad õppematerjalid, mis asuvad klassides, garderoobis või on mujal (õpikud, töövihikud jne). Samuti palume koolist ära viia kõik muud isiklikud asjad (vahetusjalanõud, spordiriided jne), et oleks parem koolimaja põhjalikult puhastada.

Loodame, et teil on võimalus tagada oma lapsele turvaline kodus olemine ning õppimiseks vajalikud seadmed (võimalusel digiseade ekraani ja klaviatuuriga ning internetiühendus). Esmane õppetööd puudutav info saadetakse e-kooli kaudu. Õpetajad saadavad ka edaspidi vajalikku õppeinfot vastavalt tunniplaanile e-kooli ning lisaks vajadusel muu kokkulepitud e-keskkonna vahendusel.

Endiselt paneme kõigile südamele, et tuleb kindlasti järgida Terviseameti kõiki nõudeid ka antud olukorras! Palume püsida õpilastel kodus ning mitte viibida avalikes/rahvarohketes kohtades.

Küsimuste puhul pöörduge kooli e-posti aadressil pyynsi@pyynsi.edu.ee või koolijuhi e-posti aadressil jekaterina@pyynsi.edu.ee. Samuti saab infot kooli kantselei telefonil 56 983 133 või koolijuhi telefonil 56 718 630. Oluline info on leitav ka kooli kodulehel www.pyynsi.edu.ee ja kooli facebooki lehel.

Jäägem terveks!

Parimate soovidega

Püünsi Kooli juhtkond