Püünsi Kool

Püünsi Kool olümpiaadidel

MÄRTS

6. märtsil toimus Harjumaa piirkondlik matemaatikaolümpiaad, kus Illimar Luukas Õim (6. kl) saavutas 5.-6. koha ja Hedvig Marie Harjo (5.a kl) 6.-8. koha.

Juhendajad on Kristi Tops ja Kaili Kattai.

 

VEEBRUAR

15. veebruaril toimus Harjumaa piirkondlik muusikaolümpiaad, kus meie kooli 7. a klassi õpilased saavutasid järgmised tulemused:

Helin Tuulas 3. koht, Greth Vohu 4. koht ja Pamela Kaskpeit 5. koht.

Juhendaja õpetaja Meryt Pastak.

 

12. veebruaril toimus teadmiskeskuse Collegium Eruditionis poolt korraldatud Viimsi valla 3. klasside matemaatikavõistlus “Nuputaja”. Meie kooli õpilased Gerda Liisa Matson (3.a kl) ja Gregor Kährik (3.a kl) saavutasid 4. koha, Theodor Vaher (3.b kl) 8. koha, Kristjan Kase (3.b kl) 9. koha ja Karl Martin Adamson (3.a kl) 10. koha.

Juhendajad Urve Karner ja Laura Valdma.

 

11. veebruaril toimus Harjumaa piirkondlik geograafiaolümpiaad, kus Lenna-Lee Raspel (7.a kl) saavutas seitsmendate klasside arvestuses 9. koha.

Juhendaja on Hele Pomerants.

 

8. veebruaril toimus Harjumaa kunstiolümpiaad, kus Maria Kulikova (7.b  kl) saavutas 9. koha.

Juhendaja õpetaja Mari-Ann Mardo.

 

8. veebruaril toimus Harjumaa ajaloo-olümpiaad, kus seitsmendate klasside arvestuses saavutas

Hele-Riin Hunt 1. koha ja Lisette Haljas 6. koha.

Juhendaja õpetaja Maarja-Liis Roone.

 

6. veebruaril toimus Harjumaa 3. klasside õpioskuste olümpiaad, kus kooli võistkond koosseisus Richard Harjo, Liise Laanes ja Karl Markus Käerdi saavutas 41 võistkonna seas 2. koha.

Juhendajad õp Urve Karner ja Laura Valdma.

 

5. veebruaril toimus Harjumaa matemaatikaolümpiaad, kus meie kooli õpilane Hele-Riin Hunt (7. kl) saavutas 1.- 2. koha.

Juhendajad õpetajad Kaili Kattai ja Monika Heinmaa.

 

1. veebruaril toimus Harjumaa bioloogiaolümpiaad, kus Brita Melinde Ploom (8. b kl) saavutas 7. koha.

Juhendaja Eve Kukk.

 

JAANUAR

31. jaanuaril toimus Harjumaa koolide matemaatika olümpiaad “Nuputa”,

meie kooli 5.-6. klasside tiim kooseisus: Hedvig Marie Harjo, Kertu-Liis Ojandu, Iris Kessler ja Berk Jordan Maalman

saavutasid 1. koha.

Õpilaste juhendajad on Kaili Kattai ja Monika Heinmaa.

 

24. jaanuaril 2020 toimus Harjumaa koolide emakeeleolümpiaad, kus Grete Pihlak saavutas 8. klasside arvestuses 4.-5. koha.

Õpilaste juhendaja Taimi Russ.

 

18. jaanuaril toimus Harjumaa koolide füüsikaolümpiaad, kus Grete Pihlak saavutas 8. klasside seas 3. koha.

Õpilaste juhendaja Egle Hollman.

 

14. jaanuaril 2020 toimus Harjumaa koolide 8. klasside geograafia teemapäev, kus meie Püünsi Kooli tiim

koosseisus Grete Pihlak, Carmen-Kätrin Laan ja Hedvig Kaing saavutasid 3. koha.

Õpilaste juhendaja on Hele Pomerants.