Püünsi Kool

Püünsi staadioni kasutaja meelespea

Tere tulemast, kasuta staadionit ja treeningvahendeid sihtotstarbeliselt!

 Sügisperioodil on staadion avatud on kell 8.30–21. Öösel on staadion suletud.
 Koolipäevadel kell 8.30-16.00 toimuvad Püünsi Kooli tunnid. Palume mitte
häirida!
 Eelnevalt koolis kasutusaja broneerinud treeningrühmadel on eesõigus
staadioni kasutamiseks.
 Palun ära häiri oma tegevusega teisi staadioni külastajaid.
 Tartaankattega alal viibi ainult jooksujalatsiga (jalgapallijalats on keelatud).
 2021. aastal on jalgapalliväljakule jalgpallijalatsites minek keelatud (muru on veel
nõrk). Samuti palume murule jalgpalliväravaid mitte paigaldada.
 Ära lohista jalgpalliväravaid ja/või muud inventari mööda muru ja tartaankatet.
 Muru kahjustuse korral vajuta murukamar uuesti kinni ja silu pind.
 Treeningu lõppedes korrasta treeningpaigad (kata hüppekastid ja puhasta
ümbrus liivast).
 Staadionile ei ole lubatud siseneda jalg- ja tõukerataste, rulluiskude,
mootorsõidukite vm sarnaste vahenditega ning lemmikloomadega.
 Staadionil on keelatud viibida alkoholi- või narkojoobes.
 Staadionile on keelatud võtta kaasa ja tarbida alkoholi, narkootilisi aineid ning
klaastaaras jooke!
 Staadioni territooriumile ei tohi tuua relvi, kergesti purunevaid või vigastus-
sohtlikke esemeid.
 Staadioni territooriumil on suitsetamine keelatud!
 Kasutajad on kohustatud hoidma staadionil puhtust ja korda ning käituma
heaperemehelikult. Prügi viska prügikasti!
 Külastaja vastutab enda poolt staadionile tekitatud kahjude eest.
 Vald ei vastuta kasutajatel tekkinud vigastuste või terviserikete eest ega korva
sellest tulenevaid kahjusid.
 Küsimuste, probleemide, ettepanekute jms. korral helistada 602 8800.
 Staadioni teenindab Viimsi Haldus OÜ.