Püünsi Kool

Püünsi Kool

Püünsi Kool on Viimsi valla poolsaare tipus tegutsev lasteaed-põhikool, milles töötab kaks lasteaiarühma. Kool on kasvamas kahe paralleeliga põhikooliks.

Kool asub mere ja metsade vahel, mis on looduslikult ilus koht. Soovime oma õpilastele edasi anda oma kooli põhiväärtuseid, milleks on õppimine, kohusetunne, hoolivus ja loovus. Meie loosung on „Mere-poole-kaldu”, millest on inspireeritud ka kooli väljasõidud, üritused ja paljud projektid.

Oleme kindlad, et meie koolist saadud põhiharidus võimaldab edukalt jätkata mis tahes järgneval haridusastmel. Info meie vilistlaste edasisest kooliteest on uuendamisel.

Uudised

Koolivormi tellimine 29. apr 2021 Tellimisperiood KEVADEL 01.04-26.06 tellimused saate kätte koolist alates 23.08. Tellimisperiood SÜGISEL 01.09-20.09 tellimused saate kätte koolist alates 17.11. E-poest on võimalik osta valik logotatud tooteid ja üldkoolivormi tooteid.... Loe edasi...

Info kooli toitlustajalt 29. apr 2021 Alates 3. maist 1. - 4. ja 9. klasside õpilaste kooli naastes tuleb Teil toitkooli.ee keskkonnas teha uued tellimused (hommikupudru) hiljemalt eelneval... Loe edasi...

Püünsi Kool kiidab 2020/2021 õppeaasta II trimestri tublimaid! 5. apr 2021 Esimestes klassides me hindeid ei pane, seal õppivad õpilased on kõik kiitmist väärt! I kooliaste: Tobias Aettik, Linda Kaldaru, Madis Krabi, Daniella... Loe edasi...

Vaimse tervise hoidmisest 8. märts 2021 Vastavalt lastekaitse- ja sotsiaalhoolekande seadusele on lastekaitse ja hoolekande korraldamisel võtmeroll vallavalitsuse lastekaitsetöötajal. Esmalt võiks pöörduda meie poole, meie valla lastekaitse... Loe edasi...

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse otsusest jäävad alates 11.03.2021 1. – 9. klassi õpilased distantsõppele. 19. veebr 2021 Koolimaja on suletud. Lisainfo pyynsi@pyynsi.edu.ee või kooli telefonil 56 983133. Loe edasi...

Kriisiplaan ja COVID-19 leviku tõkestamise olulised ennetusmeetmed Viimsi valla koolides 7. sept 2020 Püünsi Kooli kriisiplaan-COVID-19 COVID-19 leviku tõkestamise olulised ennetusmeetmed Viimsi valla koolides Loe edasi...